ВИМІРЮВАЧ ОПОРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ Ф4103-М1

Вимірювач опору заземлення Ф4103-М1 призначений для вимірювання опору заземлювальних устаткувань будь-яких геометричних розмірів,  активних опорів при наявності та (або) відсутності завад та визначення питомого опору ґрунту.
Вимірювач виготовлено у відповідності до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі — Технічний регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94, ДСТУ EN 61557-5:2014 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 5. Опір на землю,Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077, ДСТУ EN 61326-1:2016 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги  та ДСТУ ЕN 61010-1.

 

 

Діапазони вимірювання та допустимі значення опору потенційних та струмових електродів наведено в таблиці:
Діапазон
вимірювання, Ω
Діапазон допустимих значень
опору електродів, kΩ
потенційних
струмових
Rп1, Rп2 або їх
сумарний опір
(Rп1+ Rп2)
Rт1, Rт2 або їх
сумарний опір
(Rт1+ Rт2)
0 – 0,3; 0 – 1
0 – 2
0 – 1
0 – 3; 0 – 10
0 – 6
0 – 3
0 – 30; 0 – 100
0 – 300; 0 – 1000
0 – 3000; 0 – 15000
0 – 12
0 – 6
Примітка. RТ1, RП1,RП2, RТ2 – умовні позначення опорів електродів, що підключаються до відповідних затискачів.
 Клас точності 2,5 на всіх діапазонах вимірювання за винятком діапазону (0 — 0,3) Ω з класом точності 4,0 за ДСТУ OIML R 34:2014 Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки (OIMLR 34:1979, IDT).
Частота вимірювального струму знаходиться в діапазоні від 265 Hz  до 310 Hz.
Напруга змінного струму на затискачах Т1 і Т2 при розімкнутому зовнішньому колі не більше 36 V.
Час встановлення робочого режиму вимірювача – не більше 10 s.
Час встановлення показань у положенні ВИМІР I не більше 6 s, у положенні ВИМІР II не більше 30 s.
Тривалість безперервної роботи вимірювача при живленні від зовнішнього джерела не обмежена. Тривалість безперервної роботи від вмонтованого джерела живлення обмежується ємністю електрохімічного джерела струму. Час до повторного включення не лімітований.
Електроживлення вимірювача здійснюється від дев’яти елементів  373, А373, (R20, LR20) або від зовнішнього джерела постійного струму напругою від 11,5 V до 15 V.
Струм споживання від зовнішнього джерела живлення постійного струму – не більше 160 mА.
Робочі умови застосування:
– температура оточуючого повітря від мінус 25 ºС до плюс 55 ºС;
– відносна вологість повітря до 90 %  за температури 30 ºС.
Ступінь захисту корпусу вимірювача – IP42 за ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР).
Габаритні розміри  не більше 305 mm х 125 mm х 155 mm.
Маса вимірювача не більше 2,2 kg.
60 queries in 0,205 seconds.