ВИМІРЮВАЧ ОПОРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ ЦС4107

Вимірювач призначений для вимірювання опору заземлення пристроїв заземлення за допомогою допоміжних електродів та визначення питомого опору ґрунту.
 Вимірювач має бездротовий інтерфейс Bluetooth для завантаження результатів вимірювань на персональний комп’ютер (ПК).
 Вимірювач застосовують на підприємствах енергетичних мереж, а також в організаціях і на підприємствах, які проводять контроль умов забезпечення вимог безпеки при експлуатації електроустановок.
 Вимірювач виготовлено у відповідності до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі-Технічний регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 13.01.2016 № 94, ДСТУ EN 61557-5:2014  Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 5. Опір на землю, ДСТУ EN 61326-1:2016 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги та  ДСТУ ЕN 61010-1.
Діапазон вимірювання опору – від 10 mΩ до 20 kΩ.
Допустимі значення опору електродів для вимірювальних опорів (Rвим)  наведені в таблиці, де Rр1, Rр2– опір потенціальних електродів, Rt1, Rt– опір струмових електродів.
Вимірювальні опори
Rвим
Діапазон допустимих значень опору електродів
потенціальних
струмових
 Rр2 або  сума
(Rр1 + Rр2)
 Rt2 або  сума
(Rt1 + Rt2)
10 m Ω – 1 Ω
0 – 5 k Ω
0 – 1000×Rвим
але не більше 50 k Ω
1,001 Ω – 20 k Ω
0 – 50 k Ω
Напруга холостого ходу на струмових затискачах вимірювача Т1, Т2  не більше 36 V діючого  значення частотою (128 ± 8) Hz. Струм в колі вимірювального опору не більше 350 mA.
Вимірювач відноситься до засобів вимірювальної техніки класу точності 2,5 за  ДСТУ OIML R 34:2014  Класи точності засобів вимірювальної техніки. Границі допустимої відносної основної похибки вимірювання  становлять  ± 2,5 %  від вимірювального опору.
 Індикація результатів вимірювань –чотирирозрядна з рухомою комою  на рідкокристалічному  індикаторі з підсвічуванням  (надалі –індикатор) .
Електроживлення вимірювача – вісім Ni-MH акумуляторів типорозміру АА номінальною напругою 1,2 V ємністю не менше 2 А×h. Замість акумуляторів можуть використовуватися і  інші елементи живлення типорозміру АА, в тому числі і ті, що не  підлягають заряду.
Сила струму споживання вимірювача від акумуляторів – не більше 1,0 А.
Вимірювач виконує:
—  автоматичний вибір одиниці вимірювання опору Ω і її кратних значень: m Ω , k Ω;
— заряд акумуляторів від мережевого адаптера і бортової мережі автомобіля через гніздо прикурювача;
— індикацію процесу і ступеня заряду акумуляторів;
— автоматичне вимкнення вимірювача через 90 s – 120 s після закінчення роботи;
— зберігання в пам’яті результатів 50 попередніх вимірювань;
— автоматичне вимкнення вимірювача при зниженні напруги  живлення  нижче 8,8 V;
— індикацію наявності змінної напруги завади частотою 50 Hz на потенціальних затискачах більше 7 V;
— індикацію перевищення допустимого опору електродів.
Режим роботи – вимірювання до 60 s, час перерви до наступного вимірювання не обмежений.
Час встановлення робочого режиму – не більше 5 s.
Ступінь захисту корпусу вимірювача – IP42 за ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР).
Робочі умови застосування:
– температура оточуючого повітря від мінус 10 ºС до плюс 55 ºС;
– відносна вологість повітря до 90 %  за температури 30 ºС.
Вимірювач призначено для роботи в умовах вологості без конденсації вологи у відкритому місці.
Вимірювач рекомендується використовувати разом з комплектом приладдя П4126М2, що постачається за окремим замовленням.
Габаритні розміри вимірювача –  не більше 230 mm х 140 mm х 59 mm.
Маса вимірювача – не більше 1 kg.
60 queries in 0,188 seconds.