Вимірювач ЦИС0307-1

Вимірювач ЦИС0307-1 призначений для вимірювання електричних параметрів однофазних мереж змінного струму: фазної напруги, струму, активної та реактивної потужностей, коефіцієнта потужності, частоти.
Вимірювач забезпечує індикацію напрямку передачі активної енергії, обмін інформацією через інтерфейс RS–485 (надалі – інтерфейс), має аналоговий вихід 4–20 mA та три релейні виходи (замикання контактів реле при досягненні контрольованою величиною значення заздалегідь встановленої уставки).
За допомогою кнопок управління, розміщених на лицьовій панелі вимірювача, і (або) через інтерфейс є можливість встановити діапазон вимірювання з врахуванням коефіцієнтів трансформації по струму (для трансформаторів струму з номінальним струмом вторинної обмотки 1 А або 5 А), параметри релейних і аналогового виходів, мережеву адресу та вибрати параметри, які будуть відображатися на індикаторах.
 Позначення вимірювача при апису в документації та замовленні:
ЦИС0307 – 1 — 220 — X  ( де «Х» —  номінальний вторинний струм  трансформатора – 1 А або 5 А)
Робочі умови застосування:
– температура оточуючого повітря від мінус 30 ºС до плюс 50 ºС;
– відносна вологість повітря до 90 %  за температури 25 ºС;
Вимірювач використовується на об’єктах енергетики та промисловості  для контролювання електричних параметрів мереж.
Можливість обміну інформацією через інтерфейс і наявність аналогового та релейних виходів надає можливість використовувати вимірювач в автоматизованих системах різного призначення.

 

Індикація результатів вимірювання вимірювача – цифрова на трьох чотирирозрядних  з рухомою комою   світлодіодних індикаторах.
Номінальні значення параметрів, які вимірює вимірювач і діапазони вимірювання цих параметрів наведені в таблиці:
Вимірювана величина
Технічна характеристика
ЦИС0307 – 1 –
220-5
220-1
Діюче значення напруги V
Діапазон
вимірювання
30-250
30-250
Номінальне значення
220
220
Діюче значення струму   А
Діапазон
вимірювання
0,05-5,0
0,01-1,2
Діапазон
 показів
0 – 6,0
0 – 1,2
Номінальне значення
5
1
Активна,W, реактив-на, var, потужності
Діапазон
вимірювання
1,5-1375
0,3-300
Номінальне значення
1100
220
Коефіцієнт активної потужності, cos φ
Діапазон
вимірювання
-0,5-1-0,5
-0,5-1-0,5
Номінальне значення
1
1
Частота мережі, Hz
Діапазон
вимірювання
40-65
40-65
Номінальне значення
50
50
Вхідний опір кола вимірювання струму не перевищує 0,2 Ω.
Вимірювач відноситься до засобів вимірювальної техніки класу точності 0,5 за ДСТУ OIML R 34:2014  Класи точності засобів вимірювальної техніки.
Границі допустимої приведеної основної похибки вимірювання напруги, струму, активної та реактивної потужностей, частоти, коефіцієнта активної потужності не перевищують 0,5 % від номінального значення відповідного параметру.
Вимірювач має три релейних виходи, які забезпечують замикання контактів реле при досягненні контрольованою величиною значення  встановленої величини уставки.
Контрольований параметр, величина і вид (нижня чи верхня) уставки встановлюється за допомогою кнопок управління, розміщених на лицевій панелі вимірювача, або через інтерфейс.
Вимірювач має інтерфейс RS–485 для зв’язку з зовнішніми пристроями. Протокол обміну MODBUS RTU. Швидкість обміну 9600 бод.        У вимірювача може бути встановлена мережева адреса від 1 до 255.
Вимірювач має аналоговий вихід 4 – 20 mA для управління зовнішнім виконавчим механізмом або ретрансляції вхідного сигналу. Діапазон зміни вихідного струму від 4 mA до 20 mA при зміні контрольованої величини від нуля до кінцевого значення діапазону вимірювання вибраного параметру, а при вимірювані коефіцієнта активної потужності – від нуля до одиниці за модулем.
Опір навантаження не повинен перевищувати 500 Ω.
Габаритні розміри вимірювача – не більше 96 mm x 96 mm x 90 mm.
Установчі розміри вимірювача для кріплення до щита С = 92 +0,8  відповідно рисунку:

Спосіб кріплення вольтметрів до щита та демонтаж наведені на рисунках:

        

Схема  підключень вимірювача ЦИС0307-1-220-1(5) до однофазної мережі і призначення виводів клемних колодок та роз’єму DB9M наведена на рисунку:

60 queries in 0,190 seconds.