Вимірювач ЦИС0307-3/3

Вимірювач ЦИС0307-3/3 призначений для вимірювання електричних параметрів трифазних трипровідних мереж змінного струму: лінійних напруг, фазних струмів, активної та реактивної потужностей, коефіцієнта потужності, частоти.
Вимірювач забезпечує індикацію напрямку передачі активної енергії, обмін інформацією через інтерфейс RS–485 (надалі – інтерфейс), має аналоговий вихід 4–20 mA та три релейні виходи (замикання контактів реле при досягненні контрольованою величиною значення заздалегідь встановленої уставки).
За допомогою кнопок управління, розміщених на лицьовій панелі вимірювача, і (або) через інтерфейс є можливість встановити діапазон вимірювання з врахуванням коефіцієнтів трансформації по напрузі (для трансформаторів напруги з номінальною напругою вторинної обмотки 100 V) і по струму (для трансформаторів струму з номінальним струмом вторинної обмотки 1 А або 5 А), параметри релейних і аналогового виходів, мережеву адресу та вибрати параметри, які будуть відображатися на індикаторах.
 Позначення вимірювача при апису в документації та замовленні:
ЦИС0307 – 3/3 — Y — Х  ( де Х — номінальний вторинний струм  трансформатора – 1 А або 5 А; Y — номінальна напруга контрольованої мережі – 100 V, 220 V, 380 V)
Робочі умови застосування:
– температура оточуючого повітря від мінус 30 ºС до плюс 50 ºС;
– відносна вологість повітря до 90 %  за температури 25 ºС;
Вимірювач використовується на об’єктах енергетики та промисловості  для контролювання електричних параметрів мереж.
Можливість обміну інформацією через інтерфейс і наявність аналогового та релейних виходів надає можливість використовувати вимірювач в автоматизованих системах різного призначення.

 

Індикація результатів вимірювання вимірювача – цифрова на трьох чотирирозрядних  з рухомою комою   світлодіодних індикаторах.
Номінальні значення параметрів, які вимірює вимірювач і діапазони вимірювання цих параметрів наведені в таблиці:
Вимірювана величина
Технічна характеристика
Нормовані значення для виконань
ЦИС0307 – 3/3 –
380-5
380-1
100-5
100-1
Діюче значення фазної напруги *, V
Діапазон вимірювання
30-250
30-250
10-70
10-70
Номінальне значення
220
220
57,73
57,73
Діюче значення лінійної напруги, V
Діапазон вимірювання
50-450
50-450
20-120
20-120
Номінальне значення
380
380
100
100
Діюче значення фазного струму, А
Діапазон вимірювання
0,05–5,0
0,01-1,2
0,05-5,0
0,01-1,2
Діапазон показів
0 – 6,0
0 – 1,2
0 – 6,0
0 – 1,2
Номінальне значення
5
1
5
1
Фазні* активна,W,реактив-на, var, потужності
Діапазон вимірювання
1,5-1375
0,3-300
0,5-385
0,1-84
Номінальне значення
1100
220
290
58
Сумарна активна,W, реактивна, var, потужності
Діапазон вимірювання
4,5-4125
0,9-900
1,5-1155
0,3-252
Номінальне значення
3300
660
870
175
Фазний* коефіцієнт активної потужності, cos φ
Діапазон вимірювання
-0,5-1-0,5
-0,5-1-0,5
-0,5-1-0,5
-0,5-1-0,5
Номінальне значення
1
1
1
1
Загальний коефіциєнт активної потужності, cos φ
Діапазон вимірювання
-0,5-1-0,5
-0,5-1-0,5
-0,5-1-0,5
-0,5-1-0,5
Номінальне значення
1
1
1
1
Частота мережі, Hz
Діапазон вимірювання
40-65
40-65
40-65
40-65
Номінальне значення
50
50
50
50
Електроживлення вимірювача здійснюється від 100 V до 250 V постійної напруги або змінної частотою (50 ±2) Hz. Потужність, яку споживає вимірювач від мережі живлення не перевищує 5 V·A.
Вхідний струм кола вимірювання напруги не перевищує 0,4 mA.
Вхідний опір кола вимірювання струму не перевищує 0,2 Ω.
Вимірювач відноситься до засобів вимірювальної техніки класу точності 0,5 за ДСТУ OIML R 34:2014 Класи точності засобів вимірювальної техніки.
Границі допустимої приведеної основної похибки вимірювання напруги, струму, активної та реактивної потужностей, частоти, коефіцієнта активної потужності не перевищують 0,5 % від номінального значення відповідного параметру.
Вимірювач має три релейних виходи, які забезпечують замикання контактів реле при досягненні контрольованою величиною значення встановленої величини уставки.
Контрольований параметр, величина і вид (нижня чи верхня) уставки встановлюється за допомогою кнопок управління, розміщених на лицевій панелі вимірювача, або через інтерфейс.
Вимірювач має інтерфейс RS–485 для зв’язку з зовнішніми пристроями. Протокол обміну MODBUS RTU. Швидкість обміну 9600 бод. У вимірювача може бути встановлена мережева адреса від 1 до 255.
Вимірювач має аналоговий вихід 4 – 20 mA для управління зовнішнім виконавчим механізмом або ретрансляції вхідного сигналу. Діапазон зміни вихідного струму від 4 mA до 20 mA при зміні контрольованої величини від нуля до кінцевого значення діапазону вимірювання вибраного параметру, а при вимірювані коефіцієнта активної потужності – від нуля до одиниці за модулем.
Опір навантаження не повинен перевищувати 500 Ω.
Габаритні розміри вимірювача – не більше 96 mm x 96 mm x 90 mm.
Установчі розміри вимірювача для кріплення до щита С = 92 +0,8  відповідно рисунку:

Спосіб кріплення вольтметрів до щита та демонтаж наведені на рисунках:

        

Схема підключення вимірювача ЦИС0307-3/3-380-1(5) до трифазної трипровідної мережі без трансформаторів напруги і призначення виводів клемних колодок та роз’єму DB9M наведена на рисунку:

Схема підключення вимірювача ЦИС0307-3/3-100-1(5) до трифазної трипровідної мережі з трансформаторами напруги і призначення виводів клемних колодок та роз’єму DB9M наведена на рисунку:

60 queries in 0,192 seconds.