Вольтметри ЭВ0300

Вольтметри ЭВ0300 призначені для вимірювання напруги в мережах змінного струму синусоїдальної форми частотою від 45 Hz до 65 Hz. Прилади є стаціонарні аналогові показувальні прямої дії електромагнітної системи з кріпленням рухомої частини на кернах.
Прилади виготовляються у відповідності до вимог ДСТУ EN 60051-2:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів. За вимогами безпеки прилади відповідають вимогам ДСТУ ЕN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги.
Примітка: За видом діяльності прилад не відноситься до сфери законодавчо регульованої метрології. Згідно Закону України Про метрологію та метрологічну діяльність та у зв’язку з набранням чинності з 03.07.2019 р. Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання (ст.. 1 пункт 15, ст..16 пункт 1 Закону України Про метрологію та метрологічну діяльність первинна повірка для цих типів ЗВТ не передбачена.

 

Клас точності приладів – 1,5 або 2,5 за ДСТУ OIML R 34:2014 Класи точності засобів вимірювальної техніки.
Границі допустимої приведеної основної похибки приладів рівні ±1,5 % для приладів класу точності 1,5 та ±2,5 % для приладів класу точності 2,5 від кінцевого значення діапазону вимірювання.
Основна і додаткова похибка приладів, підключених через вимірювальні трансформатори, нормовані без врахування відповідних похибок вимірювальних трансформаторів.
Кінцеве значення діапазонів вимірювання наведені в таблиці:
Кінцеве значення діапазону вимірювання вольтметрів підключених
безпосередньо
через трансформатор напруги
7,5 V, 10 V, 15 V, 20 V, 30 V, 50 V, 75 V, 100 V, 150 V, 250 V, 500 V, 600 V
3000 V, 7500 V, 10000 V, 12500 V, 20000 V, 35000 V, 60000 V, 125000 V
Примітка 1. В залежності від замовлення, вольтметри з кінцевим значенням диапазону вимірювання 1000 V можуть виготовлятися як кіловольтметри.
Примітка 2. Номінальна напруга вторинної обмотки вимірювального трансформатора напруги повинна бути 100 V.
Початкове значення діапазону вимірювання не перевищує 20 % кінцевого значення діапазону вимірювання
Власне споживання приладів:
– вольтметрів безпосереднього підключення не більше 5 V·A;
– вольтметрів, підключених через трансформатор напруги, (4±1,5) V·A.
Ступінь захисту IP40 за ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що
забезпечують кожухи (Код ІР).
Габаритні розміри та довжина шкали приладів, в залежності від
модифікації (виконання), відповідають значенням, наведеним в таблиці:
Модифікація
(виконання)
Габаритні розміри, mm
Довжина
Шкали, mm
Маса,
kg
ЭВ0300-2
96×96х62
90
0,3
ЭВ0300-3
72×72х62
60
0,2
Норма середнього напрацювання до відмови 10 000 h.
Середній строк служби 10 років.
Прилади допускають кріплення до щитів товщиною до 8 mm.
Установчі розміри для монтажу до щита:
Прилад
С, mm
ЭВ0300-2
92+0,8
ЭВ0300-3
68+0,7
Спосіб кріплення приладів до щита:

60 queries in 0,183 seconds.