ОММЕТР ЭС0212

Омметр призначений для вимірювання електричного опору заземлюючої проводки, установлення факту її обриву за значенням електричного опору та виявлення наявності напруги змінного струму на устаткуванні у випадку порушення опору ізоляції.
Омметр має два режими роботи: режим контролю наявності на об’єкті вимірювання напруги змінного струму від 0 до 380 V (кнопка «        »  не натиснута) і режим вимірювання опору в діапазоні від 0,05 W до 20 W
(кнопка «       » натиснута).
Омметр використовується для перевірки умов забезпечення безпечної  експлуатації  обладнання у будь-яких галузях.
Омметр виготовлено у відповідності до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94, ДСТУ EN 60051-6:2015 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 6. Спеціальні вимоги до омметрів і вимірювачів провідності, Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077, ДСТУ EN 61326-1:2016 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги, ДСТУ ЕN 61010-1.
Діапазон вимірювання опору омметра від 0,05 W до 20 W.
Клас точності 1,5 за ДСТУ OIML R 34:2014 Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки (OIMLR 34:1979, IDT).
Довжина  шкали не менше 88 mm.
Контроль наявності напруги змінного струму від 0 до 380 V
Відхилення покажчика в режимі контролю напруги на відмітку «∞» відповідає напрузі не більше 380 V. Залежність кута відхилення покажчика від величини напруги лінійна.
Живлення омметра від хімічного джерела постійного струму (елемент R6, RL6, типорозмір АА) з номінальною напругою 1,5 V.
Струм споживання – не більше 30 mА.
Тривалість безперервної роботи омметра обмежується ємністю електрохімічного джерела струму.
Час встановлення робочого режиму омметра – не більше 4 s.
Робоче положення омметра – горизонтальне розташування циферблату.
Ступінь захисту корпусу омметра – IP42 за ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР).
Робочі умови застосування:
– температура оточуючого повітря від мінус 30 ºС до плюс 50 ºС;
– відносна вологість повітря до 90 %  за температури 25 ºС.
Габаритні розміри омметра 150 mm х 70 mm х 200 mm.
Маса омметра не більше 1,0 kg.
Середній наробіток на відмову – не менше 5000 h.
Середній строк служби – 10 років.
60 queries in 0,227 seconds.