РЕЛЕ Ф4106, Ф4106А

 Реле контролю ізоляції Ф4106, Ф4106А призначені для оцінювання рівня опору ізоляції та комутації зовнішніх кіл при зниженні опору ізоляції нижче встановленого рівня (уставки) у мережах змінного струму, що перебувають під напругою 220 V або 380 V частотою 50 Hz, 60 Hz або 400 Hz.
 Реле контролю ізоляції призначені для вбудовування в пересувних та стаціонарних електроустановках з ізольованою нейтралю.
 Реле контролю ізоляції складається із двох блоків: стрілочного індикатора – показуючого пристрою і релейного пристрою .
 Реле контролю ізоляції виготовлено у відповідності до вимог Технічного регламенту  низьковольтного електричного обладнання (далі — Технічний регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067, ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги, категорія монтажу (категорія перенапруги) III і ступіня забруднення 1.
 Реле мають підсилену ізоляцію. Клас захисту від ураження електричним струмом – II за ДСТУ EN 61140:2015 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання.
Показуючий пристрій відображає опір ізоляції від 0,02 МW до 5 МW.
Реле контролю ізоляції має три уставки опору Rу, що перемикаються, (набір уставок): 30 kW, 50 kW і 500 kW – для Ф4106 або 12 kW, 20 kW і 60 kW – для Ф4106А.
Примітка. За узгодженням із заводом-виробником допускається поставка реле з іншими наборами уставок з ряду 12 kW, 20 kW, 30 kW, 50 kW, 60 kW, 100 kW, 200 kW, 300 kW, 400 kW, 500 kW.
Вхідний опір не менше 250 kW.
Оперативний струм (через вимірюваний опір Rх) не більше 0,6 mА.
Час встановлення робочого режиму – 15 min.
Споживана потужність не більше 10 V×А.
Час відпускання релейного пристрою не більше 0,1 s.
Релейний пристрій має на виході два перемикаючі контакти, режими комутації яких наведено в таблиці:

Діапазон комутації

Рід струму

Вид

навантаги

струму, А

напруги, V

0,1–2

0,05–1

0,1–0,3

0,1–0,25

6–30

6–30

6–250

6–115

постійний

постійний

постійний

змінний

50 Hz …1100 Hz

активна

t ≤ 15 ms

активна

cosj ≥ 0,3

Напруга живлення (220 +22-66) V.
Опір ізоляції, при якому відбувається спрацювання релейного пристрою (опір спрацювання Rсп), повинен бути в границях: 0,6 (2Rу + 30 kW) ≤ Rсп ≤ 1,4 (2Rу + 30 kW)
Час затримки спрацьовування релейного пристрою після подачі на нього напруги живлення за ємності контрольованої мережі не більше 10 µF і при Rx ³ 2Ry + 30 kW, s, не більше – 20.
Робоче положення показуючого пристрою — вертикальне, релейного пристрою — любе.
Умови експлуатації:
— температура навколишнього повітря від мінус 40 ºС до плюс 60 °С;
— відносна вологість повітря до 95 % при температурі плюс 35 °С;
— електроживлення напругою  (220 ± 4,4) V, частотою (50±1) Hz, (60±1) Hz або (400±12) Hz;
 атмосферний тиск 60…106 кПа (450 мм.рт.ст….795 мм.рт.ст).
— вібрація: прискорення до 10 m/s2, частота від 10 Hz до 70 Hz.
Габаритні розміри, mm, не більше:
Показуючого пристрою — 80 х 80 х 100;
Релейного пристрою — 175 х 98 х 143.
Маса, kg, не більше:
Показуючого пристрою — 0,2;
Релейного пристрою — 1,3.
Час установлення робочого режиму, min — 15.
Режим роботи реле контролю ізоляції безперервний. Тривалість безперервної роботи не обмежена.
Норма середнього наробітку на відмову не менше 35000 h.
Середній строк служби 10 років.
Установчі розміри наведено на рисунку: 1) –Релейного пристрою; 2) – Показуючого пристрою (розмітка отворів у щиті).

60 queries in 0,179 seconds.